ОБЩИ УСЛОВИЯ

Винаги се отнасяйте сериозно към шофирането. Използвайте услугите на INFINITI InTouch само когато това е безопасно.

За активиране на услугата е необходимо споразумение за абонамент. Необходим е съвместим смартфон (само устройства с IOS и Android), който не е включен с превозното средство. Мобилната мрежа и услугите за автомобили се предоставят от независими компании, които не са част от INFINITI. Мобилната мрежа не е налична навсякъде. Употребата на функциите на INFINITI InTouch е според плана с данни на смартфона на клиента. Попитайте своя мобилен оператор за подробности. Не всички показани приложения са налични за всички модели с INFINITI InTouch. GPS картите може да не са еднакво подробни навсякъде или да не отразяват текущите пътни наредби. Някои приложения и услуги, включително услугите на Google, се предоставят от независими компании, които не са част от INFINITI. Ако доставчикът на приложението или услугата прекрати/ограничи услугата, услугата може да бъде прекъсната или спряна без предупреждение или отговорност от INFINITI и/или агентите на компанията. INFINITI не носи отговорност за всякакви замени или обновления на оборудване или приложения или свързаните с това разходи, които могат да бъдат необходими поради изменения в приложението или услугата. Прилагат се общите условия на споразумението за абонамент. Първоначалният пробен период започва от датата на покупка на превозното средство, след което е необходим платен абонамент на текущата в бъдещия момент цена. В сила са стандартните цени за текстови съобщения и/или мобилни данни за комуникациите, които получавате по електронната поща или като текстови съобщения.

За активиране на услугата е необходимо споразумение за абонамент. Включен е 2 години безплатен първоначален период от датата на покупка. След това ще трябва да заплатите текущата цена за абонамент чрез кредитна карта, за да удължите услугата за период от 1 година според условията на споразумението за абонамент.


За да може да използвате имейла, календара и връзката с приложението Garage (Гараж) за изтегляне или акуализиране на приложения, е необходимо да имате връзка чрез активен абонамент за приложения на смартфон.


За да могат да фукционират, някои приложения на автомобила изискват инсталиране и влизане чрез активен профил в приложението INFINITI InTouch.


Никога не правете настройки докато шофирате. GPS картите може да не са еднакво подробни навсякъде или да не отразяват текущото състояние на пътя.


iPhone®

Не се разсейвайте, когато сте зад волана. Избягвайте да използвате вашия iPhone® по начин, който може да ви разсее, докато шофирате превозното средство. Свържете се с партньора за подробности. iPhone® е регистрирана търговска марка на Apple, Inc. Всички права запазени. iPhone® не е включен.


Bluetooth®

Наличността на определени функции зависи от поддържаната от телефона версия на Bluetooth®. Вижте ръководството на потребителя за подробности. Надписът и логото на Bluetooth са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и Nissan притежава лиценз за употребата им.