За всички медийни и спонсорски запитвания към INFINITI Европа, моля, посетете уебсайта ни за медиите и връзки с обществеността.