¹ Предлага се с някои модели.

² INFINITI InTouch: За някои услуги е необходимо съвместимо устройство, връзка с мрежа и абонамент (не е включен). Направете настройки и променете параметрите, преди да потеглите или в спряло положение. Винаги действайте безопасно и следете внимателно пътя и обстановката наоколо. За да научите повече за услугите INFINITI InTouch, се свържете с Вашия INFINITI център или вижте раздела InTouch на уебстраницата.

Официални данни за разхода на гориво за гама Q50 : комбиниран разход от 9,0 до 10,8 л/100 км. Емисии на въглероден диоксид: 245 до 205 г/км.

Посочените стойности се базират на официални лабораторни тестове и варират в зависимост от конкретното оборудване на автомобила. Стойностите следва да се използват единствено за целите на сравнение между автомобили и може да се различават от стойностите, които се постигат при реални пътни условия, при които влияние оказват фактори като климатични условия, стил на шофиране, товар на автомобила и аксесоари монтирани на автомобила след закупуването му. Стойностите на разхода на гориво и емисиите на въглероден диоксид са получени чрез прилагане на новата Световна хармонизирана процедура за изпитване на леки автомобили (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure или “WLTP”). Стойностите от WLTP и NEDC изпитвания не подлежат на директно сравнение. Могат да бъдат сравнявани единствено стойности на разход на гориво и емисии на въглероден диоксид, получени чрез използването на една и съща тестова процедура. Повече информация за приложението на WLTP/NEDC можете да получите от вашия дилър или на https://www.infinitibg.bg/wltp.html.